excel zeka xl

PROGRAMARE

- 9 raioane / subgrupe

- 5 nivele TVA (4+1)

- 9 casieri cu parola de acces

- 2600 articole programabile pentru magazine

- 1200 articole programabile pentru restaurante


ÎNTOCMIREA BONURILOR

- preţurile pe max 8 cifre

- cantităţile pe max 9 cifre

- majorări sau reduceri la nivelul bonului sau parţial

- introduceri şi extrageri de numerar din casă

- patru modalităţi de plată

- calcularea restului

- calculator 4 operaţii aritmetice


SPECIFICAŢII TEHNICE

- tastatura 39 taste

- imprimantă termică

- 2 X 18 caractere pe rând

- hârtie termică lată de 20 mm şi 35 mm

- viteza de tipărire 8 linii/sec

- calendar şi ceas

- 2 afişaje a 16 caractere alfanumerice

- port comanda pentru sertar (6V)

- 3 interfeţe:

- PC

- cititor coduri cu bare

- cântar electronic