excel zeka sm 1024 k

- 200 PLU

- 9 raioane

- 9 casieri

- afişaj client / operator 16 caractere alfanumerice + simboluri pentru modurile de lucru, imprimantă termică 57.5 mm

- 38 caractere / linie

- EEPROM 1024k (jurnal electronic max 600 bonuri)

- 29 taste

- 8 linii/sec

- logo grafic

- std 1 interfaţă

- mod de lucru Printer Fiscal inclus

- alimentare externă 230 Vca

- role termice 57.5mm/20m